Szeretettel üdvözlünk a Jancsó család honlapján!

A dokumentumok azt mutatják, "... hogy Jancsó nevezeten családok Erdély s Magyarhon több helyein a legrégibb időktől fogva tartózkodtak." /Bakk Endre kanonok/

Célunk, hogy a szerteszéledt családunk tagjait összegyűjtsük, bárhol legyenek is a világon, őseink életpályáját megismerjük és méltóképen tiszteleghessünk nagyságuk előtt. Szeretnénk minél több lehetőséget, segítséget megadni minden Jancsónak és leszármazottaiknak arra, hogy családtagjaikat felkutathassák, családfájukat elkészíthessék, majd összekapcsolhassák a meglévőekkel. Reméljük, hogy ezen oldal adta lehetőségek által közelebb kerülhetünk egymáshoz és egy igazi közösséget, családot alkothatunk. S végül, de nem utolsó sorban reméljük, hogy jól fogod magad érezni közöttünk és megtalálod, ami érdekel.

"A mint a tapasztalat igazolja minden családnak jelene s jövőjére nézve ősei igen nagy befolyással birnak."

Bakk Endre kanonok