DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Teleki család, gyömrői (Q 190) • 86745

DL-DF 86745
Keltezés 1514-04-13
Kiadó ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet Q 190 / 20 3 31
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Teleki család, gyömrői (Q 190)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Protocolla (Q 333) • 36392

DL-DF 36392
Keltezés 1461-01-04
Kiadó KOLOZSMONOSTORI KONVENT
Régi jelzet Q 333 / E 1458 102 E 5
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Protocolla (Q 333)
Fennmaradási forma Protokollum
Nyelv Latin

Irattípus vizsgálati

Jancsó Miklós a "Szúnyogkirály"

Jancsó Miklós a "Szúnyogkirály"

A múlt század nyolcvanas éveiben a kincses város köves utain két fura alak vonta magára Kolozsvár elegáns sétálóinak figyelmét. Az egyik idős bácsi, a másik rosszul fejlett, nyurga fiatal diák. Mindössze talán tizenkétéves. Öltözetük is már feltűnő, szeges cipő, turistanadrág, kezükben kisebb-nagyobb szúnyogháló. A céltalanul sétálókkal nem sokat törődtek, egymással voltak elfoglalva, mélyen belemerülve beszélgetésükbe. Az egyik tudós Parádi Kálmán, a városszerte ösmert „bogarász”, aki a fényes kávéházi asztalok helyett inkább a Kis-Szamos lapályos partjait, a Fellegvár körüli mocsarakat kereste fel, napokon keresztül bújta, hogy egy-egy ritkább szúnyogra akadjon, amelyen a sejten belőli emésztést tanulmányozta. A másik, fiatal bámulója, a természet nagy rajongója, szúnyoggyűjtésben önzetlen segítőtársa, Jancsó Miklós, a helybeli református Kollégium igazgatójának fia, a „szúnyogkirály”, mint ahogy diáktársai elnevezték. Ahová a mocsaras partok süppedő hínárjába az öregedő lábak már nem tudtak eljutni, a könnyű, fejletlen Jancsó minden veszély nélkül bejutott és fogdosta össze a szúnyogokat, hogy otthon vizsgálatoknak vessék alá.

Cseke Péter: Álom egy kolozsvári Solveig-házról

 Jancsó Béla és Buday György barátsága

Mindketten az Osztrák–Magyar Monarchia idején születtek – Jancsó Béla 1903-ban Marosújváron, Buday György 1907-ben Kolozsváron –, a Trianon utáni királyi Romániában eszmélkedtek, a kolozsvári református kollégiumban és a szegedi egyetemen folytatták tanulmányaikat. Jancsó – orvosi diplomájának honosítása végett – 1928-ban visszatér Kolozsvárra, két év múlva elindítja az Erdélyi Fiatalok mozgalmát. Legfőbb szövetségese – s egyben legbizalmasabb barátja László Dezső és Debreczeni László mellett – Buday György, aki Jancsó „szegedi helytartójaként” előbb újraszervezi a Ferenc József Tudományegyetemen tanuló erdélyi diákok Bethlen Gábor Körét, majd életre hívja a modellértékű tanyakutató és tanyasegítő mozgalmat, hogy aztán a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumával megteremtse későbbi társadalomtudósok, írók, művészek „fölnevelő közösségét”. Immár világhírű grafikusművész, amikor Angliában telepedik le. Kapcsolatuk ezután lényegében megszakad, de még a hatvanas évek végén is rendszeresen érkeztek Kolozsvárra a nevezetes karácsonyi kártyák – Jancsó Béla 1967-ben hunyt el, Buday 1990-ben –, amelyekkel a művész a hozzá legközelebb állókat tisztelte meg.

Népdal Jancsó Ignácról

Emlékeztem, hogy általános iskola alsó tagozatában tanultunk egy népdalt, ami Jancsó Ignácról szólt. Meg is lett a szövege:

Várba harangoznak

Várba harangoznak
Városba dobolnak
A gyimesi legények
Táborba indulnak
Nagy a hire...

Ki lesz a kapitány?
Majd lesz Jancsó Ignác
Hát a kapitányné?
Majd lesz Réczika Tercsi
Nagy a hire...

Ennek a Tercsinek
Szép selyem szoknyája
Ennek az Ignácnak
Fáj a szíve rája
Nagy a hire...

Ennek az Ignácnak
Szép rojtos gatyája
Ennek a Tercsinek
Fáj a szíve raja
Nagy a hire...


 In the castle, bells are ringing

In the castle, bells are ringing
In the town, drums are beating
The boys of Ghymes 
Are going off to camp
Great is their fame...

Who'll be the captain?
He'll be Ignác Jáncso
Well then, the captain's wife?
She'll be Tercsi Réczika<
Great is their fame...

This is Tercsi's 
Her pretty silk skirt
This is Ignác's
His heart aches for her
Great is their fame...

This is Ignác's
His handsome fringed pants
This is Tercsi's
Her heart aches for him
Great is their fame...