DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Protocolla (Q 333) • 36398

DL-DF 36398
Keltezés 1492-11-27
Kiadó KOLOZSMONOSTORI KONVENT
Régi jelzet Q 333 / M 1491 101 1
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Protocolla (Q 333)
Fennmaradási forma Protokollum

Regeszta A kolozsmonostori konvent előtt Ijgyártófi (Arcuparis) Gergely frater, a magyarok prédikátora és Mátyás frater a Koloswar-i Óvárban (in veteri castro) épült és Szűz Máriáról elnevezett domonkos kolostor lakói, továbbá Mathee János, Mathee Mihály, Fodor Pál, Bakos Balázs, Thoth István és Weres Vince Papfalwa-i lakosok - Thelegd-i István alvajda felszólítására - átíratják a László Papfalwa-i nemes végakaratáról 1492 márc.1-én a Papfalwa-i plébános: Fülöp, az ottani falusbíró: Mathee János, az egyház gondviselője (vitrico ecclesie): Fodor Pál, Papfalwa-i László famulusa: Mathee Mihály, Bakos Balász ugyanottani polgár, végül Thoth István, Weres Vince, valamint több férfi és nő jelenlétében készített feljegyzéseiket (testamente registrum). Papfalwa-i László temetkezési helyet a Koloswar-i domonkos barátoknál választott; a Papfalwa-n lévő Szt.András egyháznak hagyott egy 70 vödrös (urna) hordó vörös bort (rubei coloris) adósságai fejében, erdőt (prope Ewrdeggat in superiori parte prope stratam publicam) azzal a feltétellel, hogy az ott nőtt fát 2 ízben eladhatják és a pénzt egyházuk céljára fordíthatják (ita, ut bina vice libere ibidem ligna crescentia vendantur pro pecuniis quibuscumque et pecunie exponantur pro utilitate ecclesie, majd felesége és fia birtokolja; továbbá egy szőlőt Papfalwa-n a templom mellett, ha ez egyezik Pál Jegenye-i plénános (?) akaratával. A Coloswar-i domonkos barátoknak hét (oldal)szalonnát lapockával és hájjal együtt (lardones cum spatulis et arvinis); egy lovat (flavei coloris), egy erdőt (silvam, que incipitur prope viam, que dicitur Henkewtha et terminatur prope ecclesiam sancti Johannis ...), hogy 8 évig használhassák, s azután felesége és fia birtokolják. Thoth Jánosnak 75 juhot, 4 ökröt, 10 disznót (por/cos/), 5 köböl búzát és nevezett apjának egy szőlejét. Oswald Jánosnak két hold búzát eladásra (prope Kekwth felyaro), Nagy (magnus) Balázsnak egy lovat szolgálatra, amely Jancho Jánosé volt. Fodor Pálnak 1 borjút, Veres Vincének 1 lovat, Borbálának 1 tehenet (que vocatur Zelesbarna) és 1 hold búzát a templom mellett. Klárának 3 tehenet, 3 Ft értékben. Choronk Lőrincnek 1 borjút (vitulum sagenatum). Fülöp plénánosnak 1 (oldal)szalonnát (lardonem cum spatulis et arvina), 1 köböl búzát. Ilona szolgálónak 2 tehenet, 4 ökröt és 4 malacot, méheinek felét a Szt.András egyháznak. E rendelkezésinek végrehajtóinak, illetve procuratora Fodor Pál, a falu jelenlegi vitricusa, s ebben élete végéig senki ne akadályozza. Gyerewfy Pétert kiskorú fia: János gyámolítására és taníttatására kéri. Erre 7 hold búzát és 3 lovat hagyott neki azzal a kéréssel, hogy a lovakat őrizze meg fia számára. (Item filium suum Johannem recommendo (!) domino Petro nobili Gyerewfy, quem idem dominus Petrus nutriat et scolas visitare permittat, sic tamen cum idem dominus Petrus uxorem duxerit interim autem puerum nutriat mater sua propria. Item eidem domino Petro pro studio et vestitura ipsius filii mei et nutricatione lego septem iugera tritici, item eidem tres equos, quos conservet puero). Hat ménesbeli lovat (equaces) 4 csikóval a fia számára hagyott. Szőlője egyik felét feleségének, az erdő felőli másik felét pedig fiának rendelte. Márton nevű szolgájának és Horwath Máténak 2-2 borjút hagyott. Minden erdejét feleségének és fiának hagyta. Papfalwa-i László tartozik Koncz úrnak Coloswar-on 80 dénárral, Gáspár szűcsnek (pellifici) Koloswar-on 50 dénárral, Mathee Mihálynak másfél Ft-tal. A végrendelet végrehajtói: Badok-i Mihály, Gyerewfy Pál és Péter, az utóbbi kettő minden javára tutora is. A feljegyzéseket Gergely domonkos frater és említett társa, valamint Fülöp Papfalva-i plébános pecsételte meg. Gergely frater kérdésére Papfalva-i László felesége: Julianna a végrendeletnek nem mondott ellen. - Extradata est - Regeszta forrása: Jakó, KmJkv 2832.
Forrás: https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/231376/?list=eyJxdWVyeSI6ICJqYW5jaG8ifQ

Utoljára frissítve: kedd, 13 június 2017 19:45
Értékelés:
(0 szavazat)
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére