Jancsó nevűek előfordulása a 18. sz. végéig

Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük a Jancsó nevek előfordulását különböző forrásokban a 18. századig. 

 

ÉV NÉV 
HELY TARTALOM FORRÁS TELJES CÍME
1217 Joacha ispán
Várad II. Endre király poroszlója A Magyar nemzet. Története. II.k. 355.l.
1249 Ivancae fia András
Mánya IV. Béla, kitűnő szolgálataiért Mánya falut adományozta Fejér Cod. Dipl. IV.2. 54.
1291 Joanche-földje Gyulafehérvár mellett A székely eredetű Benczencz fiai eladják Bottelek (Hunyad m.) földjüketKelnöki Csel fiainak. Ezen földnek határa keletről a gyulafehérvári várjöbbágy Joanche földje. Szabó Károly Székely Okl. I. k. 34.l..Magy Sion. 1894. évf.535. l.
1415 ns. Jantscho városbíró  Brassó 1415. júl. 19.-én levelében Brassó városbírája és tanácsában előfordul Jantscho de aedam ki nobilis vírnek neveztetett. Szabó Károly Székely Okl. III. k. 34.l..
1441 Jancho dicto  Hwzo Lelesz Acta. 56/2 Szamota István-Zolnai Gyula: Magyar oklevél szótár. Bp.1902-1906.
1461 Jancso Benedek bíró Baach község (Kolozs m.) Kiadó: KolozsmonostoriKonvent DL 36392A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa/Q szekció: DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR/Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F)/KKOL, Protocolla (Q 333)/DL 36392Kelt: 1461-01-04
1461 Jancso Demeter Bács./Baach község Kolozsvármegye. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában.
1492 Jancho Kolozsmonostor 2:103 Jakó Zsigmond: A korozsmonostori konvent jegyzőkönyvei.(1289-1556). I-II. Bp.,1990. 2:103
1500 Jacho Demeter i. m. 1:579 Jakó Zsigmond: A korozsmonostori konvent jegyzőkönyvei.(1289-1556). I-II. Bp.,1990.1:579
1500 Jancso János Papfalva (Kolozd m.) Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei II. kötet. 1485–1556 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 17. Budapest, 1990)2832
1503 Jancho bartalistol MNY /:106 Magy Nyelv folyóirat 106
1507 Jancho László Jánosháza(Zaránd m.) Kiadó: Szentgyörgyi Péter országbíró, erdélyi vajda DL-DF: 37818 DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Hunyadi család (Q 234)Keltezés: 1507-08-20
1514 Jancso László szolgabíró Wayak Kiadó: Ulászló 2 király DL-DF: 71133DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Perényi család (Q 148) Keltezés: 1514-04-13
1554 Jancsó Mihál Parócse (szécsényi szandzsák) Vass Előd: A szécsényi szandzsák 1554. évi adóösszeírása (45. oldal) Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XVIII. (1993)
1554 Jancsó Gyurko(Mihál fia ) Parócse (szécsényi szandzsák) Vass Előd: A szécsényi szandzsák 1554. évi adóösszeírása (45. oldal) Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XVIII. (1993)
1554 Jancsó Ádám Parócse (szécsényi szandzsák) Vass Előd: A szécsényi szandzsák 1554. évi adóösszeírása (45. oldal) Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XVIII. (1993)
1554 Jancsó András Zonobor (szécsényi szandzsák) Vass Előd: A szécsényi szandzsák 1554. évi adóösszeírása (45. oldal) Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XVIII. (1993)
1554 Jancsó János(András fia) Zonobor (szécsényi szandzsák) Vass Előd: A szécsényi szandzsák 1554. évi adóösszeírása (45. oldal) Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XVIII. (1993)
1541 Thome Jancho Sopron 1541.08.10. Nagy Istvánnak és nejének , Ilonának a végredeletében szerepel Thome Jancho által megtartható XX.dénár. Házi Jenő:Sopron történte 1943. 2/2:154
1554 Janchyo Mohi Mohi község :(Birtokos a Lévay cs.) 34 szlovák, 23 magyar lakos.
Bokros 3, Fazekas 3, Farkas, Gelliche, Mykes 2, Janchyo, Jwhos, stb, Utóbb 1770-ig nem szerepel.
Csapody Cs. Bars m. Verebély járásának nemzetiségi viszonyai 1942.36.o.
1554 Matheus Janchyo Lévai urad. 179 Ottmár Gergelyi: Urbar hradného panstva Levice 1544. 179.o.
1559 Jancsó Benedek Paladics (ma Paládicspuszta, Tószeg községhez tartozik, kecskeméti nahije) A kecskeméti náhije részletes deftere (183. oldal) Káldy–Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Bp., 1977. (Pest Megye Múltjából sorozat 3.)
1559 Jancso Gáspár Noszál (váci nahije) A váci náhije, Budához tartozik (212. oldal) Káldy–Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Bp., 1977. (Pest Megye Múltjából sorozat 3.)
1559 Jancso János (Gáspár fia) Noszál (váci nahije) A váci náhije, Budához tartozik (212. oldal) Káldy–Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Bp., 1977. (Pest Megye Múltjából sorozat 3.)
1559 Jancso Lőricz (Gáspár fia) Noszál (váci nahije) A váci náhije, Budához tartozik (212. oldal) Káldy–Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Bp., 1977. (Pest Megye Múltjából sorozat 3.)
1561 Jancho Szabolcs Szabolcs magyar lakosai: Byro, Jancso, Layos, Pohos, Sebestyén és Warga. Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztitás előtt. 1940. 343.o.Forr. Bunyitai Vince oklevélmásolatai és kivonatai a nagyváradi 1.sz. székeskáptalan magánlevéltárában. Adatok.Nagyvárad.
1566 Jancho Péter  Lengyelfalva II.János király hadában szolgált Udvarhely széki fő emberek és lófők névsora (1566.jul11 előtt)
Lengyelfalva Jancho Péter
Székely Oklevéltát. Szer. Szabó Károly, Szádeczky. I-VII. Kolozsvár, 1872-1898..2:203CCCLIV.
1567 Jancsó Pétre  Kétsopronya (Aradhoz tartozik) 122. o. Káldy–Nagy Gyula: A gyulai szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása – Békéscsaba, 1982 (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból ; 10.)
1567 Jancsó Balás Fajdas (Zarándtól Ny-ra Arad m) 311-312. o. Káldy–Nagy Gyula: A gyulai szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása – Békéscsaba, 1982 (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból ; 10.)
1567 JancsóIstván (Balás fia) Fajdas (Zarándtól Ny-ra Arad m) 311-312. o. Káldy–Nagy Gyula: A gyulai szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása – Békéscsaba, 1982 (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból ; 10.)
1567 Jancsó Tomás (Balás testv) Fajdas (Zarándtól Ny-ra Arad m) 311-312. o. Káldy–Nagy Gyula: A gyulai szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása – Békéscsaba, 1982 (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból ; 10.)
1567 Jancsó Pétre Tecse (Zaránd mellett Ny-ra) 361. o. Káldy–Nagy Gyula: A gyulai szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása – Békéscsaba, 1982 (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból ; 10.)
1569 Nicolaum Janchio  Cseb 1569 máj.9-én II. János udvari emberének Szentdemeteri Nyujtódi Györgynekaz udvarszéki Cseb községben adományozott 15 telkes jobbágyot, akik között szerepel Jancso Miklós. Székely Oklevéltát. Szer. Szabó Károly, Szádeczky. I-VII. Kolozsvár, 1872-1898.2:244CCCLXXIII.
1576 Seb(astianus) Jancho  Alatk (Heves m.) Gabona dézsmajegyzék:
157616-15+XI
157716-15+I ig
15799
N.Kiss István: 16. századi dézsmajegyzékek (Borsod, Heves, Bereg, Bihar és Közép-Szolnok) Bp.1960. 964 .o
1576 Nic(olaus) Jancho  Fegyvernek Gabona dézsmajéegyzék
1576 10 qt + XV qt
157710cum + V cum
1579chd
chd=Christianitatis denarii: a föld- vagy termésnélküli jobbágyok kersztény dénárnak nevezett fejadója. Ált. 6 dénár.
Cum= cumulus, boglya. A lekaszált gabona egybegyűjtési formá
N.Kiss István: 16. századi dézsmajegyzékek (Borsod, Heves, Bereg, Bihar és Közép-Szolnok) Bp.1960.Hevesi dézsm.983 o
1579 Jancsó Balás Fajdas (Zarándtól Ny-ra Arad m) 311-312.o Káldy–Nagy Gyula: A gyulai szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása – Békéscsaba, 1982 (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból ; 10.)
1579 JancsóIstván (Balás fia) Fajdas (Zarándtól Ny-ra Arad m) 311-312.o Káldy–Nagy Gyula: A gyulai szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása – Békéscsaba, 1982 (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból ; 10.)
1580 Janchio Ø Karaszó Karaszó magyar lakosai: Chizar, Feyer, Janko, Janchio, Kenderes, 
Forrás: Descriptiones decimarum comizatus Bihariensis az OL m.kir.kamarai levéktárában. Malacdézsma jegyzék.
Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztitás előtt. 1940. 268.o.
1584 Jancsó Tamás Kézdi-Vásárhely, 994.
Kézdi-vásárhely, 1584, szept.14. Matkó István öröksége perében tanú. 
Szamota István-Zolnai Gyula: Magyar oklevél szótár. Bp.1902-1906.SzékelyOkl. V.190
1585 Janchio Janos lófő  Lengyelfalva 6.XX.
Az összaírást végző Körösi Mihál deáknak említ panaszokat Janchio János lófő
Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1588 Jancho Monostor- Ábrány Ábrány monostor magyar lakosai: Bako, Barla, Benkeő, Fodor, 4 Geöder, Jancho, Juhasz, Keresztes, 3 Marthon, 3 Matthe, Molnar, Nagi, Nyry, 6 Pechi, 3 Szabo.
Forrás: Descriptiones decimarum comizatus Bihariensis az OL m.kir.kamarai levéktárában. Gabonadézsm
Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztitás előtt. 1940. 199.o.
1589 Janchio  Bars m. 36 Csapody Cs. Bars m. Verebély járásának nemzetiségi viszonyai 1942.36.o.
1589 Janchio János és Georgio prokátorok Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1589 Janczio Janos  Lengyelfalva Joannes Hogiay perében szerepel Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1589 Janczio Janos  Lengyelfalva Pálfalj Ferenczne Orsolia perében szerepel Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1590 Janchio Peteret Erdélyi SzT2:610 Erdélyi magyar szótörténeti tár. Szerk. Szabó T.Attila.I-IV. Bukarest, 1975-1984.2:610
1590 Janczio János Zentlelekj Pakott Mihalj perében executor Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1590 Janchyo Peter Petrus Cziraky de Beogeoz perében tanú Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1590 Janchyo Peter lófő  Bögöz A "Beogeozy" földosztási perben szerepel mint érintett Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1590 Janchyo Peter lófő 
Bögöz Farkas Bálint ló lopási ügyében tanú Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1590 Janchyo Peter lófő 
Bögöz Chywtor Benedek perében prokator Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1590 Janchio Janos lófő  Lengyelfalva Bözödi földosztási perben érdekelt. Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1590 Janchio Janos lófő
Lengyelfalva Kovács Antalné Katalin perében szerepel Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1590 Jancso Michael lófő 
Lengyelfalva Franciscus Orbán perében vallomást tesz: 
"Az elmulth 1589 esztendőben szenth Jánosnap (jún.24.) tayban allottam wala szolgálatba Orbán Ferenczhez, akkor ufhar vala az peres feöld. Az vtan en forgatam megh. Nem tudom ki byrta az elott."
Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1589 Janczio Janos 
Lengyelfalva - "Lengelfalui lofeiek" közötti prokatorok egyike
- Simo Georgj prokator a legyelfallvi prokátorok, köztük Janchio János elleni per
Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1589 Jancso Lengyelfalva Nemeslevél kiadója a Kolosmonostori konvent Tagányi Károly: Jegyzéke az Országos Levéltárban a magyar és erdélyi udv. kanczelláriák fölállításáig található herczegi, grófi, bárói, honossági és nemesi okleveleknek (Budapest, 1886)33.o.
1591 Jancsó János és Mihály Lófőséget 1591. ápr. 2. nyertek. Kempelen Béla: Magyar Nemes CSaládok.1911(Kolosmon. conv. 1591: 203.)
1591 Janchyo Peter lófő  Bögöz Prokátornak igazolják többekkel együtt Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1591 Janczio Peter lófő 
Bögöz Dersi Joannes Petkj perében hivatkoznak rá, mint szomszédos földtulajdonosra Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1591 Janczio Peter lófő Bögöz A bögözi földosztásról folyik a vita, hamis volt-e, vagy nem. Itt érintett Janczio Péter is Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1591 Janczio Peter lófő 
Bögöz Mint Fozto Imre kezese szerepel Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1591 Jancho Peter lófő 
Bögöz Mint executorként szerepel Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1592 Janczo Janos Lengyelfalva 213. (37)
a prokátorok között szerepel
Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1592 Jancho Janos
Lengyelfalva az executorok között szerepel Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1592 Janchio Péter 
Lengyelfalva Az irtásföldek elosztásánál vita keletkezett ahol saját földje és új szerzeménye is volt. Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1592 Janchio Péter és Janchio János 
Lengyelfalva prokátorok Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1592 Jancho Joannes
Lengyelfalva "Fanchylaj Niwlad birtokukban, melyet atyjoktól örököltek csak Perneczy István kapitánysága alatt kezdték őket háborgatni." Erről folyt a per. Melyben procurator Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1592 Janchio Joannes
Lengyelfalva Tanú, 50 éves Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1593 Janczio Joannes
Lengyelfalva Executor Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1595 Jancho Janos
Lengyelfalva 213. (37)
a prokátorok között szerepel
Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1596 Jancho Janos
Lengyelfalva Georgius Chom nob.Thomae Veres jobbágya látta, hogy Jancho Jánosék a hestfalui részföldről a termést elvitték Székely Oklevéltát. Új sorozat. Udvarhelyszéki törtvénykezési jegyzőkvönyvek.Demény Lajos és Pataki József I-II.. Bukarest, 1983-1985.1:25
1598 Alexander Jancho nincs meg az adat az adott helyen Székely Oklevéltát. Szer. Szabó Károly, Szádeczky. I-VII. Kolozsvár, 1872-1898..8:343
1600 Janczyo Névelőfordulás:
-csó végződésű nevek
1593 Janczo
1600 Janchio Nagykereskény
Kniezsa István: A magyar és szlovák családnevek rendszere.Bp.1965. (Sokszorosított gépirat) 31.o.
1602 Jancsó János stb. Kézdi-székben. Esztelneken: Jancsó Fóris jobb..
Gidófalva: l. Jancsó Péter, l. Jancsó Imre, l.Jancsó Mihály,
Kézdi-Vásárhely:sz Jancsó Tamás, sz. Jancsó János, sz.Jancsó László, sz. Jancsó István, sz Jancsó Antal, 
Oroszfalva: sz. Jancsó István
Szamota István-Zolnai Gyula: Magyar oklevél szótár. Bp.1902-1906.SzékelyOkl. V.1911029. A sepsi Kézdi és Orbai széki nemesek, lófők és szabad-székelyek akiket Basta György főgen
1613 kézdivásárhelyi Jancsó János lovas nemesés testvérei Tamás, Jakab, Simon 1613 július 13-án Báthory Gábortól kap nemességet Bakk Endre,:Kézdivásárhely s az ottani Jancsó családok története Kézdivásárhely. Ifj. Jancsó M. könyvny. 1895. 84.o.
1635 Jancso Tamás Boldogfalva Gidófalváról sok tanult ember került ki, köszönbhetően az ottani jó alapiskolának. I. rákoczi György fejedelem 1635-ben elrendelte a lustrácio könyv vezetését.A tanultságuk és elfogalt állásuk miatt a hadrakelés alól mentesek szerelepelnek benne.
"Primi
Adattár XVII.századi szellemi mozgalmaink történetéhez. (Herepei János cikkei) Szerk. Keserű Bálint. I-III. Bp.-Szeged, 1965-1971.3:275
1625 Jancsó  Nyujtód Nemeslevél kiadója a Gyulafehérvári káptalan(István és Gáspár részére) Tagányi Károly: Jegyzéke az Országos Levéltárban a magyar és erdélyi udv. kanczelláriák fölállításáig található herczegi, grófi, bárói, honossági és nemesi okleveleknek (Budapest, 1886)33.o.
1637 Janco Pál kercesorai 1837.máj 16. I.Rákóczi György kezével: 
"Janco Pal kercesorai hazat segen feiedelem kulon az falutol in fl.300 inscribalta sub dato 1618. deia 10 Aprilis Albae Juliae, Also Arpasnal az orszag utatol fogvá alol az Ot fele ad utrumque sexum etc., ligaturaja
Makkai László: I.Rákóczi György birtokainak gazdsági iratai (1631-1648). Bp.1954.469.o.
1639 Janczo Berta  Szolnok Jancsó Pál végrendelete szerint: Jancsó Pál nagyapaidős édesanyjával a szerémségi Nagy-Ivánból menekült a török elől Szolnokra, ahol egy Romo nemzetségbeli asszonyt vett nőül. Ettől született Berta, a kecesorai Pál édesapja.
Később innen is menkülniük k
Geneologiai Füzetek Folyóirat. Kolozsvár, I (1903) - XII. (1914)6:41
1640 Jancso Pál "haszon"
Jancso Pál vr(am) Jobbágy…vagio(n) ket jobbagy kiknek semmi haznaakat nem veszik mert bolondos 
Forr.A.árpás F; UC 14/48-37
Erdélyi magyar szótörténeti tár. Szerk. Szabó T.Attila.I-IV. Bukarest, 1975-1984.4:1145
1640 Janczio Janos Háromszéki OklSz. 26 Cs. Bogáts Dénes: Háromszéki oklevél-szójegyzék. Kolozsvár, 1943.26
1642 Janczo Pal kerczesorai "gyakorta"En Janczo Pal Kerczesoran lakozo …..latom gyakorta az I(ste)nnek sulyos Atyai latogatasat raytam uralkodni 
Forr. Fogaras, Told 1.)
Erdélyi magyar szótörténeti tár. Szerk. Szabó T.Attila.I-IV. Bukarest, 1975-1984.4:691
1643 Jancsó Lukács jobbágy Püspökhatvan
1646 Jantsó Mihály senior Gidófalva Sepsiszékben asszesszor Kállay F. H. É.252. l.
1652 Jantso SimonEgerbegy és Solyomtelke Egerbegy és Solyomtelke összeírásábanJantso Simon.
1 fiú, 1 ló, 3 ökör,4 tehén, 2növendék , 3 birka, 3 sertés, 1 méhcsalád,
Jakó Zsigmond: A gyulai vártartomány urbáriiumai. Kolozsvárí. 1944. 102
1654 Jancsó Mátyás, neje Pászty Zsófia, gyermekeik György, János, Mihály, Ilona és testvére Mihály. A Jancsók 1654. évi jul. 26-án nyertek címerlevelet :Kihirdettetett 1656. évben. (1656. év 37. jkl.) / Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai
1656 Ianczo Janosni "feleltetünk a város szamara Ianczo Janosnit"
Forrás: Kvh; Bogáts 12
Erdélyi magyar szótörténeti tár. Szerk. Szabó T.Attila.I-IV. Bukarest, 1975-1984.3:893
1670 Janczo Istua(n)  Nagykapus Mákó és Nagykapus összeírása.
Janczo Istuan Naghykapuson lakik, nőtelen
Jakó Zsigmond: A gyulai vártartomány urbáriiumai. Kolozsvárí. 1944. 187
1674 Jancsó János 35 éves Vizakna Neje 1676-ban 15 éves. Bakk Endre,:Kézdivásárhely s az ottani Jancsó családok története Kézdivásárhely. Ifj. Jancsó M. könyvny. 1895. 76.o.
1675 Joannes Jancso  Árok-Szállás Árok-Szállás (portái és taksásai) 
Az armalisták között szerepel.
Joannes Jancso ad d.50
Balássy Ferenc-Szederkényi Nándorí. Heves vármgye története. I-IV. Eger, 1890-1897.3:451
1676 Jancsó István 28 éves  Vizakna Háza is volt ott s a császár adójában 1685-ben fizetett 1 tallért. Neje: Kata 1671 tájt. Bakk Endre,:Kézdivásárhely s az ottani Jancsó családok története Kézdivásárhely. Ifj. Jancsó M. könyvny. 1895. 76.o.
1677 Jacobus Janczo Nagyszombati Matricula 396
1681 Georgu(us) Jancso Nagyszombati Matricula 404
1686 Jancsó Mihály Csejte város bírája 1686 jul.10.én betöréssel és lopással vádolt jobbágy ügyében az úriszéken összeült ítélekezők között szerepelt Varga Endre: Úriszék XVI–XVII. századi perszövegek (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 5. Budapest, 1958)ÉSZAKNYUGATI ORSZÁGRÉSZ (806. oldal)
1700 Jancso Mihály OL Felső_Fehér m.42 Gubernium Transylvanicum, Felső-Fehér megye, 1700. (8645.sz.)42
1700 Jancsó György neje Vaidovich Anna, gyermekeik Ferenc, István, Katalin, Mária, Erzsébet nyertek nemeslevelet I.Lipót-tól1700.ápr.04-én.
Kihirdette 1820-ben Temesmegyében,ugyanezen évben Krassómegyében
SIEBMACHER'S WAPPENBUCH. Magyarország, Horvát-Szlavónia és Erdély nagy címerkönyve. Szerk. Nagy Iván, 1893.Nürnberg.(Legal. Abschrift im Comitats-A
1700 gidófalvi Jancsó László, fia Ferencz, ennek fiai: Gábor, Samu, Zzigmond. 1700.júl. 26-án a háromszéki Rétyén nemessége kihirdettetik. Guberiumi levélt. Continua Tabl.3134. 1771. Oszágos Lt. Lib.reg.II. p. 563. lib.reg. LIII. Nr.132..
1700 Jancsó Jakab Bakács István, Dávid Lászlóné: P szekció : Kisebb családi és személyi fondok II. kötet : 445–649. alaptörzsszámok : Repertórium (Levéltári leltárak 47. Budapest, 1969)
Áttekintő raktári jegyzékek (219. oldal)
1706 Jancsó Péter Sepsi-Szentgyörgy A Károlyi Sándor lovas és gyalog ezredinek, a hajdúságnak és 12 vármegye hadi népének összeírása. Diószeg, 1706, febr.26.Mustrakönyv.
Tintet. Nemz. és vitézlő Szappanos Mihály uram nemes mezei lovas ezere. Nyolcadik comp. Strm. Jancsó Péter (Sepsi-Szent
A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. Sajtó alá rend. Géresi Kálmán. I-V. Bp., 1882-1897.5:418
1706 Jancsó Gábor Uszka (Szatmár m.) Hetedik comp. Tagja, nagyobbrészt Szatmár megyeiek Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi-család oklevéltára ötödik kötet (Budapest, 1897)411. oldal
1713 Michael Jancso OLKézdivásárhely 17 Gubernium Transylvanicum, Kézdivásárhely, 1713. (8652.sz.) 17
1714 Jancsó István Szatmár megyében Összeírás:kúria és melléképületei, postfunduáliák, subditusok név szerint, állataik. Örökös és végrendelet nélkül elhalt Jancsó István Urbarium et Conscriptio 31 : 89 1714. június 17.
1714 Jancso familia  Szent-Mártonyban, Somogy m. Predia ad familiam Jancso viensium spectantia:
1) Szent Mártony:
Somogy megyében, Jennö birtok szomszédságában. Semmi szántó vagy kaszáló nem tartozik hozzá. A makkoltatás után sertés tized jár.
Urbarium et Conscriptio 31 : 291714.
1715 Simeon Jancsó Retores: többek között Simeon Jancsó Nagyenyedi diákok 131.
1715 Martinus Jancso Vizesréth, Vizesrét, Vizesrét, Gömör és Kishont, Mokrá Lúka, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Georgius Jancsó Királyfalva, Királyfalva, Dobrókirály, Zólyom, Kráľová, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Joannes Jancsovie Molcsa, Mólcsa, Zólyommolcsa, Zólyom, Môlča, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Joannes Jancsovie Felsö Micsinye, Micsinye, Felső-, Felsőmicsinye, Zólyom, Horná Mičiná, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Michael Jancso Polonka, Polónka, Garamszécs, Gömör és Kishont, Polomka, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Stephanus Jancso Arok Szállás/Arok Szállas, Árok-szállás, Jászárokszállás, Jász-Nagykun-Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Blasko Jancsó Kravany, Kravján, Erzsébetháza, Szepes, Kravany, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Ondrej Jancso Kluknyo, Kluknó, Kluknó, Szepes, Kluknava, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Stephanus Jancso Cserrcs, Csertéz, Nagycsertész, Zemplén, Čertižné, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Petrus Jancso Homonna Zboinia, Zbojna, Homonna-, Óbajna, Zemplén, Nižné Zbojné, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Andreas Jancso Habouka, Habovka, Habovka, Árva, Habovka, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Georgius Jancso; Czekocz, Csekócz, Csákóc, Hont, Čekovce, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Joannes Jancso Czekocz, Csekócz, Csákóc, Hont, Čekovce, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Adamus Jancso Vásárhely: Báth Hont /Járás: Schemnic/Lisso Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Paulus Jancso Vichodna, Vihodna, Vichodna, Liptó, Východná, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Joannes Jancso Lentvora, Lentvora, Lentő, Nógrád, Lentvora, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Joannes Jancso;Pobedin, Pbedin, Pobedény, Nyitra, Pobedim, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Michael Jancso Trebete, Trebéthe, Vágterbete, Nyitra, Trebatice, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Joannes JancsoPetheofalva, Petőfalva, Besnyőpetőfalva, Nyitra, Pečenady, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Michael JancsoKis Belicz, Bélicz, Kis-, Kisbélic, Nyitra, Malé Bielice, SK, Simony része Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Andreas Jancso Laszkar, Laszkár, Nyitralaszkár, Nyitra, Laskár, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Paulus Jancso Egbelo, Egbéll, Egbell, Nyitra, Gbely, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Martinus Jancso Liszicza, Liszicza, Trencsénladány, Trencsén, Lysica, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Georgius Jancso Liszicza, Liszicza, Trencsénladány, Trencsén, Lysica, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Adamus Jancso Szneznicza, Sznyezsnyicza, Havas, Trencsén, Snežnica, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Nicolaus Jancso Rovne, Rovné, Bicse-, Nagyróna, Trencsén, Veľké Rovné, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Adamus Jancso Styawnik, Scsávnik, Trencsénselmec, Trencsén, Štiavnik, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Joannes Jancso Hoscsina, Hoszczina, Hadas, Trencsén, Hoštiná, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Andreas Jancso Felső Kocskocz, Kocskócz, Felső-, Felsőkocskóc, Trencsén, Horné Kočkovce, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Joannes Jancso Nasztankocz, Sztankócz, Nagy-, Nagyszaniszló, Trencsén, Veľké Stankovce, SK, Trencsénsztankóc Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Paulus Jancso Omasztina, Omasztina, Csermely, Trencsén, Omastiná, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Nicolaus Jancso Czigany Falva, Kővesd, Czigányfalva, Cigányfalva, Bihar, Tigăneşti de Criş, RO, Kövesd, Kövesd, Bihar, Cuieşd, RO Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1715 Georgius Jancso Gieta, Guta, Gúta, Komárom, Kolárovo, SK Az 1715 évi országos összeírás (Erdély nélkül)MOL
1720 Stephani Jancho örököse Jako Halma Jako Halma, Jasz Apathi, Fél Szaru, Kisir portái és taksásai között: 
Stephani Jancho örököse 1 fl 50 den
Balássy Ferenc-Szederkényi Nándor: Heves vármegye története. I-IV. Eger, 1890-1897.3:452
1720 Andreas Jancsó OL Gömör m.91 Archivum Regnicolare, Gömör megye,1720. (3132.sz.).91
1720 Georgius Jancsó OL Komárom m.47 Archivum Regnicolare, Komárom megye, 1720. (3146.sz.)47
1720 Samuel Jancso OL Közép-Szolnok m.71 Archivum Regnicolare, Közép-Szolnok megye, 1720. (3144.sz)71
1720 Joan(nes) Jancso OL Vas m.79, 108 Archivum Regnicolare, Vas megye, 1720. (3145 és 3146.sz.).79, 108
1720 Volffgangus Jancsó OL Zala m.393 Archivum Regnicolare, Zala megye 1720. (3148.sz.)393
1720 Stephanus Jancsó OLJászság 580 Archivum Regnicolare, Jászság, 1720. (3133.sz.)580
1732 Jancsó Ferenc 1732-1734 levelek Pap Gáborné — Pataky Lajosné: A Forgách családi levéltár (Levéltári leltárak 69. Budapest, 1977)
MISSILES /P 1894/ (140. oldal)
1734 Stephanus Jancsó Hévíz Szabaddá tétele Bethlen Kata által (ténylegesen 1761.okt.6-án történt meg) Prot. Jeszenszkyanum Fol 65. Cent. Ff.No.13.
1739 ns Jancsó János Gyöngyös A jelzett napon végrehajtott leltározás és becslés jegyzőkönyve, a magvaszakadtan elhalt Borbély, másként Jancsó János hagyatékáról. Rezidenciális nemesi fundus (elzálogosítva). Borbély, illetve kirurgusságot is gyakorló borbély volt, Urbarium et Conscriptio 101 : 161739. november 29
1744 Jancsó Ferenc 1744-1747 levelek Pap Gáborné — Pataky Lajosné: P szekció : Kisebb családi és személyi fondok 4. kötet : Repertórium (Levéltári leltárak 65. Budapest, 1976)MELCZER CSALÁD /P 499, 1826-1839/ Készítettet Pataky Lajosné (119. oldal)
1762 Jancsó Ferenc Levél Horváth Stansith Imréné Puttornyay Juliannának Pap Gáborné — Pataky Lajosné: P szekció : Kisebb családi és személyi fondok 4. kötet : Repertórium (Levéltári leltárak 65. Budapest, 1976)
SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (174. oldal)
1767 gidófalvi Jancsó Anna ennek atyja István id. ennek József, ennek József id. pap, ennek Mihály pap. Prot. Josephi Jeszenszky fol. 271.Orbán B. Székelyföld III.k. 168, 169.Weress S. Torda őscsaládai 71. 107. l.
1767 Stephanus Jancsó Fegyvernek gazdatiszt v. gabonatáros Fekete Nagy Antal: Az Orczy család levéltára : Repertórium (Levéltári leltárak 9. Budapest, 1959)
Repertórium (70. oldal)
1767 Jancsó István Bárdossy Jánospere Jancsó István ellen Bakács István, Dávid Lászlóné: P szekció : Kisebb családi és személyi fondok I. kötet : 1–444. törzsalapszámok : Áttekintő raktári jegyzék (Levéltári leltárak 44. Budapest, 1968)
Áttekinthető raktári jegyzékek (48. oldal)
1770 Jancsó 1770-1781 levelei Kállay István: A Balassa család levéltára : Repertórium (Levéltári leltárak 55. Budapest, 1972)Bevezetés (70. oldal)
1771 Stephanus Jancsó Tarján gazdatiszt v. gabonatáros Fekete Nagy Antal: Az Orczy család levéltára : Repertórium (Levéltári leltárak 9. Budapest, 1959)
Repertórium (68. oldal)
1776 Jancsó Anna Mária Kállay István: A Balassa család levéltára : Repertórium (Levéltári leltárak 55. Budapest, 1972) Bevezetés (99. oldal)
1777 Jancsó András 1777-1783 Helytartótanácsi tisztviselő Ember Győző: A m. kir. Helytartótanács ügyintézésének története, 1724-1848 (Budapest, 1940)IV. A helytartótanács tisztviselői 1724—1848 (234 oldal)
1783 Jancsó Tamás Vízakna Iskolamester, 1805-ben hosszúaszói,később boldogfalvi ev.ref. Pap. Neje Lakatos Debora. Bakk Endre,:Kézdivásárhely s az ottani Jancsó családok története Kézdivásárhely. Ifj. Jancsó M. könyvny. 1895. 76.o.
1785 Jancsó Ferenc Tanulmányi bizonyítvány másolatok Kállay István: A Balassa család levéltára : Repertórium (Levéltári leltárak 55. Budapest, 1972)Bevezetés (181. oldal)
1786 Gidófalvi Jancsó Sámuel, Zsigmond, József A legfelsőbb. helyen igazolják nemességüket 1786. jun. 19-én. Kempelen Béla: MagyarNemes Családok. 1911(LR. LIII/484.)
Utoljára frissítve: hétfő, 04 július 2016 17:00
Értékelés:
(2 szavazat)
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére